top of page

Servicii

Mediu

Archive

1

Consultanță Protecția Mediului și Gospodărirea Apelor

Servicii de mediu specializate & personalizate oferite pentru îmbunatațirea performanței de mediu și îndeplinirea cerințelor legislației aplicabile.

2

Obținere/revizuire avize / acorduri / autorizații

Soluții optime pentru obținere sau revizuire autorizații de mediu, de la întocmirea documentației pana la eliberare și apoi implementarea măsurilor

3

Viză anuală autorizații de mediu

Ne ocupam sa confirmăm agenției faptul că activitatea se desfășoară in aceleași condiții pentru care a fost emisa autorizația, în timp util și fără complicații.

Deșeuri și conformare

Recycled Bottle Planter

1

încadrări deșeuri pe cod conform legislației

Oferim suport și îndrumare în vederea atribuirii codului format din 6 cifre conform codificării listei deșeurilor prevazuta în legislația de mediu aplicabilă.

2

Monitorizare factori de mediu si efectuare buletine de analiză

Asigurăm suport și îndrumare pentru analiza și monitorizarea calității factorilor de mediu – conform măsurilor impuse.

3

Evidență lunară a gestiunii deșeurilor

Asiguram suport în elaborarea și menținerea evidenței gestiunii deșeurilor, lunar, pentru toate tipurile de deșeuri, periculoase și nepericuloase.

4

Raportări periodice APM

Întocmim și depunem la termen raportările periodice (trimestriale, semestriale, anuale) pentru deșeurile generate, uleiurile consumate, emisii, etc

5

Verificarea conformității și propunere măsuri

Verificăm periodic respectarea obligațiilor de mediu și propunem implementarea măsurilor corective, dacă este cazul.

6

Facilităm colaborare optimă cu furnizori

Identificare soluții optime pentru valorificare/eliminare deșeuri și partenerii potriviți pentru un raport cost/beneficiu optim.

Analiză terenuri

Foggy Field

1

Fezebilitate dezvoltare parc fotovoltaic

Descoperiți potențialul solar al terenului dumneavoastră cu analiza noastră de fezabilitate. Efectuăm evaluări detaliate pentru dezvoltarea eficientă a parcului fotovoltaic, oferind estimări precise ale costurilor și proiecții de randament energetic.

Declarații / Analize DNSH

Proiecte cu finanțare europeană

European Union Flag

1

Atenuarea schimbărilor climatice

2

Adaptarea la schimbările climatice

3

Utilizarea sustenabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine

4

Tranziția către o economie circulară

5

Prevenirea și controlul poluării

6

Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor

bottom of page